Info

Wat is een pauzelandschap?

Een pauzelandschap is een terrein dat al langere tijd braak ligt of een gebouw dat leegstaat. Het wordt niet meer gebruikt op de manier waarvoor het bedoeld was. Nieuwe ontwikkelingen laten vaak lang op zich wachten. Dit maakt de gebouwen en terreinen geschikt voor andere vormen van gebruik. Doordat bekend is waar de pauzelandschappen zijn, kan er nieuw gebruik voor worden bedacht.


Zijn er veel pauzelandschappen?

Er zijn altijd lege gebouwen of braakliggende terreinen geweest. Op zich is het dus niet zo bijzonder dat ze er nu ook zijn. De laatste tijd zijn het er wel erg veel. Ook komt het nu in allerlei vormen voor, van kantoren tot fabrieken, van winkels tot boerderijen. Veel plannen voor nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen worden (nog) niet uitgevoerd, zodat die gebieden nu braak liggen.

Alle pauzelandschappen in Overijssel worden op een Kaart aangegeven. Daarop kan je zien waar in jouw omgeving leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen zijn. Je kan ook zien waar initiatieven voor tijdelijk gebruik worden ondernomen.

Ken je een pauzelandschap dat nog niet op de kaart of in de lijst staat – meldt het hier


Wat is tijdelijk gebruik?

Voor veel pauzelandschappen zijn plannen voor nieuwbouw of nieuw gebruik ontwikkeld. Door allerlei oorzaken zijn die niet doorgegaan. Het kan nog een hele tijd duren voordat daar verandering in komt. Tot die tijd kan een terrein of gebouw op een andere manier gebruikt worden – tijdelijk gebruik dus.

Tijdelijk gebruik heeft zeer veel verschijningsvormen – van klein tot groot en van korte duur tot langdurig. Er zijn ruimtes die voor één ding of door één groep worden gebruikt. Vaak wordt gebruik gecombineerd zodat verschillende mensen en groepen elkaar tegenkomen. Over het algemeen komt het tijdelijk gebruik ten goede aan de omwonenden en de omgeving. Voor elk soort pauzelandschap is wel een geschikte vorm van tijdelijk gebruik bedacht.

Wil je zien wat er allemaal is bedacht, kijk dan bij Projecten of in de Kennisbank


Waarom zouden we de pauzelandschappen tijdelijk gaan gebruiken?

Leegstand en braakligging hebben vaak tot gevolg dat er belangrijke voorzieningen uit een buurt of een dorp verdwijnen. Doordat bewoners en ondernemers het pauzelandschap in gebruik nemen, kunnen er nieuwe plekken in de buurt ontstaan waar mensen graag komen, elkaar ontmoeten, bedrijfjes en voorzieningen realiseren die ze graag willen en waar anderen behoefte aan hebben.


Wie neemt het initiatief?

Er zijn veel verschillende mensen en organisaties die pauzelandschappen in gebruik nemen. Soms zijn het ondernemers of sociale instellingen, vaak zijn er kunstenaars bij betrokken. In het grootste deel van de gevallen zijn het buurtbewoners die iets in hun omgeving willen organiseren.

In de Kennisbank vind je een overzicht van de initiatiefnemers in Overijssel. Daar staan ook de organisaties bij die zijn betrokken bij het realiseren van tijdelijk gebruik.


Hoe lang duurt tijdelijkheid?

Tijdelijk gebruik van pauzelandschappen gebeurt vaak in afwachting van een permanente bestemming: nieuwbouw, een nieuwe huurder. Het tijdelijke gebruik kan net zo lang duren tot de oorspronkelijke plannen kunnen worden uitgevoerd. Dat kan heel kort zijn maar ook langer duren – soms zelfs jaren. In een aantal gevallen komt er geen permanente invulling meer of is deze voor onbepaalde tijd uitgesteld. De pauze duurt dan langer dan de wedstrijd. Het tijdelijke gebruik kan dan uitgroeien tot het nieuwe permanente gebruik door de kansen te benutten. In verschillende gevallen, ook in Overijssel, is dat al gebeurd.


Wat is de bedoeling van de website en het Platform Pauzelandschappen?

De grote hoeveelheid pauzelandschappen en tijdelijk gebruik bestaan nog maar vrij kort. Voor veel mensen is het een hele nieuwe situatie. We weten er nog niet zoveel vanaf. Hoe gaan we hiermee om? Wat kunnen we doen om tijdelijk gebruik te realiseren? Hebben ze op andere plaatsen succes en zijn er mensen die ons kunnen helpen? Hoe zit het eigenlijk met onze eigen omgeving – waar zijn de pauzelandschappen? Zijn er mijn buurt ook mensen met ideeën hoe die gebruikt kunnen worden?

Je kan hier informatie vinden die het mogelijk maakt om zelf of samen met anderen een initiatief te starten. Je kan vragen aan anderen stellen die je kunnen helpen om nieuwe wegen te vinden en obstakels te omzeilen. Je kan ook je eigen kennis en ervaringen over tijdelijk gebruik beschikbaar stellen aan anderen.