Wethouders kom in actie!

Pauzelandschappen.nl moet worden gevuld en gebruikt!


De website pauzelandschappen.nl gaat van start. PIT roept alle wethouders op om in de organisatie tijd vrij te maken voor inventarisatie en publicatie van leegstand, braakligging en initiatieven in hun gemeente. Alle coalitieakkoorden spreken over het aanpakken van leegstand, en dit is de eerste stap: ken uw probleem!

Zonder te weten wat er in uw gemeente leeg staat en waar de leegstand/braakligging gelokaliseerd is, kan er geen goed beleid worden gemaakt voor hergebruik.

Samen gaan we de kennis over leegstand en braakligging genereren! Vervolgens kunnen we van elkaar leren welke stappen buurgemeenten nemen om het vraagstuk aan te pakken en welke inspiratie hierin van toepassing kan zijn voor uw eigen gemeente! Dit alles om tot beter en frequenter hergebruik te komen, en onze steden en dorpen leefbaar en mooi te houden.