Projecten

Projecten

In Overijssel wordt al veel ondernomen om lege gebouwen en braakliggende terreinen een nieuw leven te geven. Op verschillende plaatsen hebben mensen het initiatief genomen om pauzelandschappen tijdelijk in gebruik te nemen – in de centra van de grotere steden, maar ook in woonwijken, dorpen en op het platteland. In veel gevallen bedacht en uitgevoerd door enkelingen, soms zit er een hele organisatie achter. Overal zijn enthousiaste mensen te vinden die hun eigen omgeving willen verbeteren. In de Kennisbank vind je een overzicht van de initiatieven in Overijssel, van heel klein tot groot en van ultrakort tot langdurig.

Je kan hier zien wat er allemaal al gebeurt in de provincie. Voor de actieven onder ons: je kan kijken wat je aanspreekt en ideeën vinden die je in je eigen situatie kan toepassen. Dat is hard nodig: er zijn nog heel veel pauzelandschappen die nieuw leven kunnen gebruiken.

Bij het tonen van de projecten wordt getracht zoveel mogelijk informatie te geven. Het is belangrijk te weten wat de initiatieven kosten en wat ze opleveren. Daarbij moet je niet alleen aan geld denken. Kosten kunnen ook de hoeveelheid tijd en moeite die mensen erin steken zijn, maar ook allerlei spullen en diensten die bedrijven gratis leveren. Opbrengsten zijn bijvoorbeeld het aantal mensen dat meedoet of het initiatief bezoekt, verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en het behouden van voorzieningen voor de buurt. Al deze informatie kan helpen bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe initiatieven.

Het lukt lang niet altijd om goede informatie over initiatieven te krijgen. Niet omdat mensen die niet willen geven, maar omdat er nog maar weinig onderzoek wordt gedaan en er dus nog maar weinig bekend is. Bij het krijgen van de informatie en deze doorgeven aan iedereen is je hulp hard nodig. Als je informatie over een initiatief hebt, kan je dat hier invoeren.

Showroom

Tijdelijk gebruik heb je in alle soorten en maten. Hier zie je een selectie van aansprekende en opvallende voorbeelden van tijdelijk gebruik. De belangrijkste voorbeelden komen uit Overijssel. Sommige zijn klein en hebben vooral betekenis voor hun eigen buurt. Dit zijn de voorbeelden die ook snel op andere plaatsen kunnen worden uitgevoerd. Andere voorbeelden zijn uit het verleden en zijn inmiddels voorbij. Omdat ze zo goed geslaagd waren kunnen ze toch als voorbeeld dienen. 

Er zijn ook voorbeelden van grote gebieden, waar veel gebeurt. Deze initiatieven zijn toegankelijk voor bezoekers. Hier worden ook vaak evenementen en festivals georganiseerd, waar veel publiek op af komt. Bij deze voorbeelden staat ook de activiteitenkalender. Dan kan je er ook heen en bijdragen aan het voortbestaan van de initiatieven.

De voorbeelden uit Overijssel worden aangevuld met voorbeelden uit de rest van de wereld - zowel in Nederland als daarbuiten.

Al deze voorbeelden zijn niet alleen bedoeld als informatie, maar ook als inspiratie. Misschien kom je op het idee om zelf iets te gaan ondernemen of brengt het je plannen in een stroomversnelling. In dat geval: succes en laat het weten!

Overijssel

Nederland

Wereld